VEKAMONT

Montáže

Práve montážne práce boli v roku 2004 podnetom pre vznik našej spoločnosti VEKAMONT, s.r.o. . Tejto činnosti sme sa venovali na základe živnostenského oprávnenia od roku 1999, avšak s pribúdajúcimi zákazkami a rastúcim záujmom o naše služby, sme v rámci rozšírenia činnosti zmenili právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzením.

Našim klientom ponúkame:

 • montáže výrobných a spracovateľských liniek všetkých druhov, vrátane ich elektroinštalačných častí (prostredníctvom našich stálych subdodávateľov) so špecializáciou na linky na spracovanie hydiny
 • poradenstvo a konzultácie pri rekonštrukciách technologických liniek
 • stredné opravy technologického zariadenia a úpravy podľa želania zákazníka
 • výpomoc pri údržbe počas výrobného procesu

Referencie

 • Drůbežársky závod Klatovy a.s. CZ
 • I.A.N. TECHNIC, spol. s r.o. CZ
 • Integral Vrchovina, a.s. CZ
 • Jihočeská drůbež, a.s. CZ
 • PMP Montex, s.r.o. SK
 • Podtatranská hydina, a.s. SK
 • Saval Airchilling and Freezing Luxembourg
 • Moravskoslezské drůbežárské závody Promt a.s. CZ
 • LINCO Food Systems A/S Denmark
 • Meyn Food Processing Technology B.V. NL
 • RACIOLA - JEHLIČKA, s.r.o. Uherský Brod, CZ
 • HYZA, a.s. Topoľčany, SK
Montáže
Montáže